Privacyverklaring – Link Je Klant

Privacyverklaring

Privacyverklaring

AH Communicatie/ Link Je Klant, gevestigd aan Industrieweg 47 8071 CS Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://linkjeklant.nl/
Industrieweg 47 8071 CS Nunspeet
06-50217686

Amanda Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Link Je Klant. Zij is te bereiken via amanda@linkjeklant.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AH Communicatie/ Link Je Klant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inloggegevens (bijvoorbeeld wanneer je ervoor kiest om mij je profielteksten te laten plaatsen of ik een nieuwsbrief voor je verzorg)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via amanda@linkjeklant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AH Communicatie/ Link Je Klant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van een dienst
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • AH Communicatie/ Link Je Klant analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • AH Communicatie/ Link Je Klant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AH Communicatie/ Link Je Klant neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AH Communicatie/ Link Je Klant) tussen zit.

AH Communicatie/ Link Je Klant gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office 365 (Outlook als e-mailsysteem, OneDrive voor cloudopslag > contactgegevens t.b.v. contact, opslag resultaat geleverde diensten)
 • MoneyBird (online boekhoudsysteem > contactgegevens t.b.v. facturatie)
 • ActiveCampaign (Mailingsysteem > contactgegevens t.b.v. sturen blogs)
 • Google (trackingcookies op website)
 • Facebook (t.b.v. personaliseren advertenties)
 • LinkedIn (t.b.v. personaliseren advertenties)
 • Vimeo (nodig voor het afspelen van de video)
 • Stichting Digi NL (via Zeg Maar Alex) (WordPress-website > contactgegevens en foto t.b.v. aanbeveling of account)
 • Lastpass (veilig bewaren logingegevens)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AH Communicatie/ Link Je Klant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Je contactgegevens t.b.v. facturatie, aftersales en relatieonderhoud bewaar ik, tenzij schriftelijk samen anders overeen gekomen maximaal 7 jaar (gelijk aan fiscale bewaarplicht).
 • Je gegevens t.b.v. een aanbeveling op mijn website bewaar ik, tenzij schriftelijk samen anders overeengekomen maximaal 7 jaar (idem fiscale bewaarplicht).
 • De door Google, Facebook en ActiveCampaign verzamelde gegevens (locatie, activiteit op website, internetbrowser en apparaattype), verwijder ik na maximaal 7 jaar (gelijk aan fiscale bewaarplicht).
 • Je logingegevens voor LinkedIn of andere systemen verwijder ik direct na het afronden van de afgesproken samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

AH Communicatie/ Link Je Klant deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AH Communicatie/ Link Je Klant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt AH Communicatie/ Link Je Klant jouw persoonsgegevens aan haar boekhouder. Ook met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten die de veiligheid en privacy van je gegevens waarborgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van AH Communicatie/ Link Je Klant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website van AH Communicatie/ Link Je Klant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AH Communicatie/ Link Je Klant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar amanda@linkjeklant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

AH Communicatie/ Link Je Klant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AH Communicatie/ Link Je Klant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via amanda@linkjeklant.nl.